GDPR Politika zaštite podataka za Vertica.rs

 

Uvod

Vertica.rs je posvećena zaštiti privatnosti i sigurnosti podataka naših korisnika u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Ova politika opisuje naše prakse i principe prikupljanja, korišćenja i zaštite ličnih informacija.

 

Prikupljanje Podataka

Prikupljamo lične informacije koje su neophodne za pružanje naših usluga i poboljšanje korisničkog iskustva. To može uključivati, ali nije ograničeno na, ime, email adresu, kontakt informacije i ponašanje pregledanja na našoj web stranici.

 

Svrha Prikupljanja Podataka

Podaci koje prikupljamo koriste se u sledeće svrhe:

 • Pružanje i poboljšanje naših usluga
 • Podrška korisnicima
 • Marketinške komunikacije, samo uz vaš izričit pristanak
 • Usklađenost sa zakonskim obavezama

 

Zakonita Osnova za Obradu

Obradu ličnih podataka vršimo na osnovu sledećih zakonitih osnova:

 • Saglasnost: Dobijamo vašu saglasnost za obradu ličnih podataka za specifične svrhe.
 • Neophodnost ugovora: Obrada je neophodna za izvršenje ugovora ili za preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora.
 • Zakonska obaveza: Obrada je neophodna za usklađenost sa zakonskom obavezom.
 • Legitimni interesi: Obrada je neophodna za svrhe legitimnih interesa koje pratimo mi ili treća strana, osim kada su takvi interesi nadjačani interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta podataka.

 

Deljenje i Transfer Podataka

Ne prodajemo niti iznajmljujemo lične podatke trećim stranama. Lični podaci mogu se deliti sa pružaocima usluga trećih strana koji obavljaju usluge u naše ime. Obezbeđujemo da su ove treće strane u skladu sa GDPR-om i da se podaci prenose bezbedno.

 

Sigurnost Podataka

Primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka od neovlašćene ili nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

 

Vaša Prava

Prema GDPR-u, imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima:

 • Pravo da budete informisani o prikupljanju i upotrebi vaših ličnih podataka
 • Pravo na pristup vašim ličnim podacima
 • Pravo na ispravku netočnih ličnih podataka
 • Pravo na brisanje vaših ličnih podataka u određenim okolnostima
 • Pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor obradi vaših ličnih podataka
 • Prava u vezi sa automatizovanim donošenjem odluka i profilisanjem

 

Zadržavanje Podataka

Zadržavamo lične podatke onoliko koliko je potrebno za pružanje naših usluga, usklađenost sa zakonskim obavezama, rešavanje sporova i sprovođenje naših ugovora.

 

Kontaktirajte Nas

Ako imate bilo kakva pitanja ili zabrinutosti u vezi sa našom GDPR Politikom zaštite podataka ili našim rukovanjem vašim ličnim podacima, molimo vas da nas kontaktirate na office@vertica.rs.

 

Ažuriranja Politike

Ova politika može biti povremeno ažurirana kako bi odražavala promene u našim praksama, tehnologiji, zakonskim zahtevima i drugim faktorima.